ASTM A335/335M-15a

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho ống Thép hợp kim A335/335M ứng dựng trong môi trường nhiệt độ cao